พัดลม และ โบลเวอร์

50/60Hz, แรงดันสูงสุด -450 mbar, ปริมาณอากาศสูงสุด 2000 m³/hr

50/60Hz, แรงดันสูงสุด 650 mbar, ปริมาณอากาศสูงสุด 2000 m³/hr

ปริมาณอากาศสูงสุด 75,000³/Hr แรงดันสูงสุด 3”WG / 75mmWG

ปริมาณอากาศสูงสุด 75,000³/Hr แรงดันสูงสุด 3”WG / 75mmWG

ปริมาณอากาศสูงสุด 65,000M³/Hr แรงดันสูงสุด 2.75”WG / 70mmWG

ปริมาณอากาศสูงสุด 460m³/hr แรงดันสูงสุด 250mBar

ปริมาณอากาศสูงสุด 400m³/hr แรงดันสูงสุด 75mBar

ปริมาณอากาศสูงสุด 90m³/hr แรงดันสูงสุด 60mBar

ปริมาณอากาศสูงสุด 16,650m³/hr แรงดันสูงสุด 48mBar

ปริมาณอากาศสูงสุด 8,100m³/hr แรงดันสูงสุด 170mBar

ปริมาณอากาศสูงสุด 2,000m³/hr แรงดันสูงสุด 142mBar

ปริมาณอากาศสูงสุด 6,100m³/hr แรงดันสูงสุด 47mBar

ปริมาณอากาศสูงสุด 3,000m³/hr แรงดันสูงสุด 18mBar

ปริมาณอากาศสูงสุด 11,000m³/hr แรงดันสูงสุด 28mBar

Powered by MakeWebEasy.com