เครื่องจ่ายสารหล่อลื่นอัตโนมัติ แบบหลายจุด

 เครื่องจ่ายสารหล่อลื่นอัตโนมัติ แบบหลายจุด เหมาะสำหรับจุดหล่อลื่นสูงสุด 6 จุด และสามารถใช้งานได้ในหลายอุตสาหกรรมขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่น เช่น รุ่นที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่, ทำงานด้วยแหล่งจ่ายไฟภายนอก และรุ่นที่สามารถกำหนดปริมาณน้ำมันได้ล่วงหน้า เป็นต้น

  

New

เครื่องจ่ายสารหล่อลื่นอัตโนมัติแบบหลายจุด แบบพึ่งพาตัวเอง ทำงานด้วยแบตเตอรี่

New

เครื่องจ่ายสารหล่อลื่นอัตโนมัติแบบหลายจุด พร้อมแหล่งจ่ายไฟภายนอก

New

เครื่องจ่ายสารหล่อลื่นอัตโนมัติแบบหลายจุด ทำงานด้วยแบตเตอรี่ สำหรับลิเนียร์ไกด์

New

เครื่องจ่ายสารหล่อลื่นอัตโนมัติแบบหลายจุด พร้อมแหล่งจ่ายไฟภายนอก สำหรับลิเนียร์ไกด์

New

เครื่องจ่ายสารหล่อลื่นอัตโนมัติแบบหลายจุด ที่สามารถกำหนดปริมาณน้ำมันได้ล่วงหน้า

Powered by MakeWebEasy.com