Crates & Totes

คุณสมบัติสินค้า:

สำหรับการเป่าแห้งภาชนะพลาสติก ลัง หรือ กล่องที่ใช้ซ้ำได้ ลดระยะเวลาและให้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

Share

Share

 
Crates & Totes

การใช้งานโดยทั่วไปสำหรับลังเครื่องดื่มและภาชนะบรรจุอาหาร ผัก หรือ ผลไม้ ตลอดจนถังขยะขนาดต่างๆและกล่องที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ หรือกล่องสำหรับการจัดจำหน่าย เป็นต้น บ่อยครั้งที่ภาชนะพลาสติกถูกทิ้งให้แห้งหลังจากทำความสะอาดซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานาน ระบบเป่าแห้งสำหรับลังและกล่องที่มีประสิทธิภาพของ ACI จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในจุดนี้

Main features

  • จำกัดการปนเปื้อนจากการใช้ซ้ำของภาชนะเหล่านี้
  • เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน
  • ลดความเสี่ยงของการปนเปื้อน
  • ส่งเสริมการดูแลทำความสะอาดที่ดีขึ้น
  • ส่งเสริมการจัดการด้วยตนเองที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น


Powered by MakeWebEasy.com