perma FLEX plus

คุณสมบัติสินค้า:

มีฟังก์ชั่นในการจ่ายสารหล่อลื่นที่สดใหม่ได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมเคมี ยา และอาหาร

Share

Share


perma FLEX PLUS

perma FLEX PLUS เป็นเครื่องจ่ายสารหล่อลื่นอัตโนมัติจุดเดียวแบบ Electrochemical สำหรับการใช้งานและอุตสาหกรรมทุกประเภท มีระดับการป้องกัน IP 68 ทำให้เครื่องจ่ายสารหล่อลื่นสามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยฝุ่นและความชื้นสูงนอกจากนี้ยังสามารถใช้งานได้ในอุณหภูมิต่างๆตั้งแต่ -20 ° C ถึง +55 ° C และสามารถปรับระยะเวลาการจ่ายสารหล่อลื่นได้แม้จะเปิดใช้งานแล้วก็ตาม นอกจากนี้ perma FLEX PLUS ยังมีฟังก์ชั่นในการจ่ายสารหล่อลื่นได้อย่างรวดเร็ว (boost function)

   Specifications 

Powered by MakeWebEasy.com